Amateur Tuinders Vereniging "Ooghduyne"
Julianadorp
Onderstaande "Leden van Verdienste" hebben zich zeer uitzonderlijk en langdurig ingezet in het belang van de vereniging
(Erelid is iemand die geen tuinder meer is)
Walk of Fame
Ereleden en Leden van Verdienste
Cor van de Donk
Erelid
Jan Coolen
Cor Polet
2005
Ton Jansen
2007
Henk Hendriks
2008
Jaap Koudijs
2008
Jasper Mets
2009
Harm Switser
2009
Het Dagelijks Bestuur en de Commissarissen vormen het bestuur van de vereniging
Dagelijks bestuur
Martin de Leeuw
Commissarissen
Phil Hermans
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Tuin
Beheers
Inkoop
Bouw
Opgericht 18 januari 1984
Roel Abbenhues
Stephan van Gils
E
Roel Abbenhues
2012
Rein van Noort
2012
Tom Jansen
Sjaak Bierens
Rinus Mieras
2016
Jan Jansen
2016
Cees Dingerdis
Henk van der Stoop
2017