Amateur Tuinders Vereniging "Ooghduyne"
Dagelijks bestuur:

Voorzitter
Cees Dingerdis, ceesding@quicknet.nl

Secretaris
Martin de Leeuw, Middelzand 4208, 1788 HP Julianadorp, Tel. 06-15500364

Penningmeester
Roel Abbenhues, Zwanenbalg 1311, 1788 ZC Julianadorp, Tel. 06-10431196

Commissarissen:


Tuin
Stephan van Gils, Middelzand 4537, 1788 JK Julianadorp, Tel. 0223-644635

Inkoop
Phil Hermans, Doorzwin 2233, 1788 TW Julianadorp, Tel. 0223-645745

Beheers
Sjaak Bierens, Mr. J.Henderikxstraat 54, 1788 AN Julianadorp, tel. 6433342

Bouw
Tom Jansen,Wierbalg 2533, 1788 VK Julianadorp, Tel. 0223-633874
Aanvraag bouwvergunning opstallen via:
Tom Jansen, e-mail: t.jansen01@quicknet.nl
U kunt aanvangen met de bouw, na verkregen gemeentelijke toestemming op uw aanvraag.


Redactie verenigingsblad:

Wil Ekkebus, e-mail: w.ekkebus@quicknet.nl
Ton & Marian Jansen, flappie@quicknet.nl
Inleveren kopij voor het clubblad kan per e-mail of door digitale kopij af te geven aan de bar in ons clubhuis.

Druk: H&O, Dintelstraat 153

Secretariaat en bezoekadres:
ATV Ooghduyne
Van Foreestweg 10C
1787 BL Julianadorp
Telefoon: 06-15500364

Websitebouw en beheer:
Jaap Koudijs

Gironummer AT.V. Ooghduyne: NL91 INGB 000 4266673

Kamer van Koophandel: 40636102
Soort inschrijving: Rechtspersoon
Julianadorp
Contact
Contact via de secretaris

per brief
ATV Ooghduyne, Van Foreestweg 10C, 1787 BL Julianadorp
of
martindeleeuw@quicknet.nl
Opgericht 18 januari 1984