Julianadorp
Doelstelling
Amateur Tuinders Vereniging "Ooghduyne"
Het behartigen van de belangen van haar leden.

Het maken van propaganda voor tuinieren als ontspanning
en recreatie.

Het bevorderen van de kennis van haar leden met betrekking
tot het kweken van bloemen, groente en fruit.

Het in stand houden van het tuincomplex en de daarbij behorende opstallen. Dit wordt gedaan middels gemeenschapswerk. Ieder lid doet dit 2 keer per jaar op een zaterdagochtend van 09.45 uur - 12 uur.

Respect hebben voor alles wat groeit en bloeit.

Begrip voor de natuur bij te brengen en de kennis ervan door te geven.

Het heel belangrijk is dat ieder lid zich thuis voelt bij onze vereniging. Sociale contacten hebben is erg belangrijk.

De locatie van het tuincomplex is mooi gelegen. Gezamenlijk (bestuur en leden) zullen wij er alles aan doen deze te behouden, voor een lange, lange .......... toekomst.
De gemeentelijke huur per jaar van 1 m˛ tuin bedraagt ca € 0,40.
Het lidmaatschap, contributie, bedraagt € 40,00 per jaar.

Dit kan u veel gemeenschappelijk tuinplezier geven en niet te vergeten:
verse biologische groente te telen en weet wat u eet.
Wat kost het u:
Opgericht 18 januari 1984
-

-


-


--

-

-


-
Dit gaat allemaal niet zonder vaste medewerking van:
Onderhoudsgroep tuincommissie
(onderhoud graspaden)
Titus Melchers
Cor Polet
Frans Baats
Tuinwinkel
Phil Hermans
Henk van der Stoop
Onderhoudsgroep beheerscommissie
(onderhoud gebouwen)
Rob van Winkel
Henk Hendriks
Ton Jansen
Lief en Leed
(waaronder ziekenbezoek)
Het Dagelijks besuur
Bar & activiteitenteam
Annelies Kunst
Ton Jansen
Judith van Gils-Lotgerink
Sonja van der Stoop
Lien Melchers
Ester Wijnants
Roel Abbenhues
Dick Duinkerken
Kitty van der Oord
Marianna Woltheus
Beheer barvoorziening
Dick Duinkerken
Darten
Frans Baats
Klaverjassen
Truus en Roel Abbenhues (woensdagavond)
Sonja v/d Stoop en Ton Jansen (zaterdagmiddag)
Websitebouw en beheer
Jaap Koudijs
Aanvraag en beheer bouwvergunningen
(is een gemeentelijke goedkeuring voor nodig)
Tom Jansen
In een tijd dat verenigingen het niet gemakkelijk hebben, zijn financiële extraatjes natuurlijk meer dan welkom. Daarom is er speciaal voor u de Klant-is-Koningkaart van Vomar. Met die kaart kunnen uw leden ervoor zorgen dat uw clubkas wordt gespekt. En ze hoeven er niets voor te doen! Het kost u niets extra.

Iedereen die bij Vomar zijn of haar gewone dagelijkse boodschappen doet, kan gratis zo'n Klant - is - Koningkaart krijgen (waarschijnlijk hebben veel van uw leden de kaart al). Op die kaart wordt - bij de kassa - bijgehouden hoeveel er aan boodschappen is besteed. Over het totaal bestede bedrag van alle leden samen keert Vomar eenmaal per 3 maanden 0,5% aan uw club uit. We hoeven u niet te vertellen hoe dat kan oplopen tot een heel aardig bedrag…
Wilt u meer weten? Neem gerust contact op met de VOMAR onze Klant - is - Koninglijn: 072-7502217. Dat kan van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Dus wilt u uw vereniging financieel laten steunen door de VOMAR, wat u niets extra kost, neem dan contact op met: de penningmeester, 06-10431196
Redactie verenigingsblad
Wil Ekkebus
Jan Smid
Ton en Marjan Jansen
Beheer watergemaal
Ed Siecker
Ton Jansen
Imker
Dirk Reitsma
- Niet te hard met de auto rijden op het toegangspad naar de vereniging;
- Op de zondagen geen motorische werktuigen gebruiken en overige dagen niet na 20.00 uur;
- Honden op de tuin aan de lijn;
- De zuigkorven pas plaatsen in de sloten vanaf 1 april tot 1 november;
- De tuin uiterlijk 15 april bouwrijp te hebben.
Om dit allemaal leuk en gezellig te houden.
Hier een greep uit regelingen dat van u wordt verwacht en is aangegeven in het Huishoudelijk reglement: